Anmäl dig till årsmötet 2023

Den 25 mars är det äntligen dags för Läkare i Världens årsmöte och du är varmt välkommen! Sista dag att anmäla sig till årsmötet är den 5 mars.

Årsmötet är vårt högst beslutande organ och en möjlighet för dig som medlem att mötas och lära dig mer om organisationen och frågorna vi driver.

På årsmötet fattas bland annat beslut om vilka som ska sitta i styrelsen, Läkare i Världens rambudget och verksamhetsplan för året.

Alla är välkomna till årsmötet men endast våra medlemmar har rösträtt i de beslut som fattas. I anknytning till årsmötet kommer vår nya Generalsekreterare Hannah Laustiola att föreläsa om sin roll samt Läkare i Världens utmaningar och vision för framtiden.

Kallelse

Dag: lördag den 25 mars 2023

Tid: kl 13.00-16.00

Plats: Zoom

Anmäl dig genom att fylla i det här formuläret senast 5 mars.