Debattartikel i Dagens Medicin

Regeringen och samarbetspartnern SD vill begränsa rätten till tolk inom vården. Det är ett förslag som innebär stora risker för både patient och vårdpersonal. Läkare i Världens volontärer Agmall Sarwari, specialistläkare i allmänmedicin, och Klas Ytterbrink Nordenskiöld, ST-läkare i allmänmedicin, skriver i Dagens Medicin om vilka konsekvenser förslaget kan få.

Tillsammans med Magnus Isacson, ordförande för Svensk förening för allmänmedicin, Christer Andersson, vd för Nötkärnan Bergsjöns vårdcentral, och Tobias Alfvén, ordförande Svenska läkaresällskapet, skriver Läkare i Världens volontärer i Dagens Medicin.

”Patienter vars röster inte kan vittna om den egna situationen är redan i dag förhindrade att fullt ut ta del av det svenska sjukvårdssystemet. För i det digitala samhället är det svårt att knappa sig fram till rätt instans, och då förpassas du i stället till telefonen, på svenska. När du väl lyckats få en tid på vårdcentralen, med hjälp av dottern eller ett barnbarn, stöter du på nästa problem. Det bokas inte tolk i tillräckligt hög utsträckning. Trots att språket är vårt huvudsakliga arbetsredskap.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Visa skriva kommentarer