Läkare i Världens arbete lyfts av FEANTSA

FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless) har nu släppt en rapport med sexton olika sätt för att stödja EU-migranter som lever under utsatta förhållanden. Läkare i Världen medverkar i rapporten med insikter om situationen i Sverige.

Fri rörlighet är en grundläggande princip i EU men mot bakgrund av händelser som Brexit och Coronapandemin har denna rättighet varit hotad. Många har fått sin fria rörlighet begränsad, vilket innebar att de konfronterats med ökad fattigdom eller separation från familjer och vänner. Men redan före pandemin stod EU-migranter ofta inför flera juridiska och administrativa utmaningar, vilket hindrade dem från att fullt ut åtnjuta sina rättigheter och delta på lika villkor i sina värdsamhällen.

FEANTSA är den europeiska federationen för nationella organisationer som arbetar med hemlösa. Det är den enda europeiska icke-statliga organisationen som enbart fokuserar på kampen mot hemlöshet och har som mål att utrota hemlösheten i Europa. FEANTSA har under de senaste tio åren studerat situationen för EU-migranter som är hemlösa. De arbetar på både nationell och europeisk nivå för att belysa de faktorer som bidrar till fattigdom för EU-migranter.

Du kan läsa hela rapporten här, Läkare i Världens kapitel finns på sida 36-37 under rubriken “11 Médecins du Monde (MdM) Sweden”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Visa skriva kommentarer