Våra internationella insatser i Ukraina

Läkare i Världen Sverige har inga egna utsända volontärer eller projekt i Ukraina. Läkare i Världen internationellt har däremot sedan sommaren 2015 arbetat i Ukraina. De har arbetat för att inte bara erbjuda sjukvård utan också bl.a. gratis mediciner, tillgång till primärvård, psykisk hälsovård och stöd till offer för könsrelaterat våld.

De ukrainska teamen från Läkare i Världen, liksom resten av landet, konfronterades med det ofattbara: krig. Den stora osäkerheten i landet har tvingat Läkare i Världen att evakuera sina team från frontlinjerna.

”Vår personal, som består av cirka hundra personer, är för närvarande på flykt med sina familjer liksom resten av befolkningen. Varje dag håller vi kontakt med dem och hittills är alla säkra och vid god hälsa, trots den extremt svåra situation de befinner sig i”, förklarar Francois De Keersmaker, direktör för Läkare i Världen Tyskland.

”Så snart situationen är säker och trygg har Läkare i Världen för avsikt att återvända till de drabbade områdena: under tiden har vi skickat ett akutteam till Rumänien vid den ukrainska gränsen för att omorganisera teamet och ge humanitärt bistånd så snart som möjligt.”

Läkare i Världen fortsätter också att leverera utrustning: ”I slutet av förra veckan lyckades vi leverera medicinsk och kirurgisk utrustning till ett sjukhus i Sieverodonetsk. Ytterligare två leveranser har gjorts denna vecka till ytterligare två sjukhus.”  

Läkare i Världen förbereder dessutom räddningsinsatser och medicinsk hjälp till ukrainska medborgare som är på väg till de runtliggande grannländerna eller som har anlänt till Europa: ”I dag finns det hundratusentals civila på flykt. Läkare i Världen har under de senaste åren skaffat sig stor expertis när det gäller att ge stöd till människor på flykt i och omkring Europa. De länder som nu möter dessa flyktingar är överväldigade av krisens omfattning. Vi strävar efter att hjälpa dem som saknar tillräcklig psykosocial expertis.” 

Sedan 2015 har Läkare i Världen arbetat från två platser: I Donbas i Sieverodonetsk, Luhansk oblast, och i Bakhmut, Donetsk oblast. Därifrån reste våra mobila team till den region som ligger närmast de tidigare gränsområdena. Vi har stöttat ett tjugotal hälsocentraler som saknar alla tänkbara resurser såsom rinnande vatten, elektricitet, personal, utrustning, mediciner. Där är mer än en tredjedel av befolkningen över sextio år gammal. Vi har tillhandahållit omkring 125 000 konsultationer, vilket motsvarar cirka 16 000 konsultationer per år.

I takt med att nya frontlinjer upprättas kommer våra medicinska team att tillhandahålla akut medicinsk hjälp genom primärvård och psykosocialt stöd till civila som skadats eller traumatiserats av kriget.

Läkare i Världen Sverige fortsätter sin nationella och regionala verksamhet med att hjälpa människor som lever under utsatta förhållanden här. Vi hjälper papperslösa, tredjelandsmedborgare och EU-medborgare i utsatthet som inte får tillgång till den hälso- och sjukvård, det psykosociala stöd eller den juridiska rådgivning som de är i behov av. Du kan bidra till vår verksamhet genom att bli volontär, bli medlem eller skänka en gåva.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Visa skriva kommentarer