Vi kräver att alla som flyr ska behandlas lika

Läkare i Världen (Médecins du Monde) kräver att alla asylsökande och flyktingar ska tas emot på ett likvärdigt sätt i enlighet med normerna för mänskliga rättigheter.

I ljuset av pågående flykt från kriget i Ukraina uppmanar Läkare i Världen idag på Världsflyktingdagen återigen alla världens ledare att, utan diskriminering och i enlighet med internationella konventioner, ta emot alla asylsökande och flyktingar oavsett varifrån de kommer.

Läkare i världen kämpar för alla mänskliga rättigheter – och särskilt den universella rätten till hälsa – och stöder starkt de pågående initiativen för att öppet ta emot dem som flyr från Ukraina. Vi välkomnar mobiliseringen av resurser från både offentliga och privata aktörer och de lagändringar som syftar till att förbättra tillgången till grundläggande tjänster och rättigheter, såsom hälso- och sjukvårdssystemet, uppehållstillstånd, rörelsefrihet, rätten till arbete och utbildning. Förverkligandet av dessa grundläggande mänskliga rättigheter är avgörande för hälsan och välbefinnandet hos dem som flyr från Ukraina.

Detta gäller för alla asylsökande och flyktingar. Många flyktingar från andra länder samt tredjelandsmedborgare eller statslösa personer från Ukraina har dock ofta inte samma tillgång till grundläggande rättigheter och tjänster. Nu är det dags för världens ledare att visa att de inte gör skillnad på människor i nöd beroende på ursprung, kön, religion eller hudfärg. Ingen hierarki får sättas mellan människor som söker skydd. Rätten att inte diskrimineras är inskriven i flera internationella fördrag om mänskliga rättigheter och 1951 års flyktingkonvention förbjuder uttryckligen diskriminering mellan flyktingar på grund av etnicitet, religion eller ursprungsland.

Vi uppmanar därför våra regeringar och ledare att säkerställa icke-diskriminerande tillgång till grundläggande tjänster för alla flyktingar.

Foto: ©Olmo Calvo

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Visa skriva kommentarer