Föreläsning på Kompis Sverige om SRHR

Föreläsning på Kompis Sverige om SRHR I samarbete med Kompis Sverige fick Läkare i Världen möjligheten att föreläsa om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för nyanlända och etablerade svenskar. Fokus för föreläsningen var på STI- och hivprevention samt graviditet och förlossning. Det var Läkare i Världens Amanda Söderman, barnmorska, och Ida Carlsson, programansvarig inom…

Ta kampen för global jämställdhet, Billström

Ta kampen för global jämställdhet, Billström Kvinnors, flickors och hbtqi-personers rättigheter är hotade runt om i världen. Sveriges röst för global jämställdhet måste fortsätta ljuda starkt. Läkare i Världen skriver i Svd tillsammans med 17 andra organisationer med en uppmaning till den nya regeringen. Det pågår en allvarlig tillbakagång mot flickors, kvinnors och hbtqi-personers rättigheter…

Kampanj om psykisk hälsa

Kampanj om psykisk hälsa I oktober har Läkare i Världen en kampanj om psykisk hälsa. En stor del av vår verksamhet kretsar kring den psykiska hälsan hos våra målgrupper, asylsökande, papperslösa, EU- och tredjelandsmedborgare. De personer vi möter på våra mottagningar lider ofta av nedstämdhet, depression, ångest och migrationsstress. De har inte sina basbehov tillgodosedda…

Vi skriver i Svenska Dagbladet

Vi skriver i Svenska Dagbladet Tillsammans med Läkare mot rasism och STRÄVA skriver Läkare i Världen i Svd. Irene Svenonius, moderat finansborgarråd i Region Stockholm, föreslog den 27 juni att personer med tolkbehov som inte är nyanlända ska behöva betala för egen tolkning när de söker sjukvård. Som vårdstudenter och vårdpersonal är vi starkt kritiska…